opisz szlaku

W tym miejscu zamieszczone są opisy szlaku: Częstochowska Droga św. Jakuba. Odcinek ten ma ponad 100 km długości, stąd też, uwzględniając możliwości statystycznego piechura, zamieszczone tu informacje podzielono na 4 etapy. (patrz menu powyżej i mapka poniżej)


profil wysokości:
Prace nad wytyczeniem i utrzymaniem szlaku Częstochowa - Góra św. Anny wspiera:Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej.


opis szlaku